Terugvragen belasting

Het is mogelijk om een bepaald bedrag van de ingehouden loonheffing terug te krijgen.  Heeft u aftrekposten, zoals hypotheekrente, studiekosten of specifieke zorgkosten bestaat de mogelijkheid belasting dat op uw loon wordt ingehouden gedeeltelijk terug te krijgen.

Terugvragen

Elk jaar is het mogelijk om via belastingaangifte dit bedrag in één keer terug te vragen. Daarnaast is teruggave ook mogelijk om tussentijds – middels een voorlopige aanslag – uw ingehouden loonheffing maandelijks  terug te ontvangen.

Hieronder staan een aantal veelvoorkomende situaties waarin u belasting terug kunt krijgen. Wij informeren u hier graag over.

Situaties waarin u mogelijk belasting terugkrijgt:

  • U hebt recht op aftrekposten.
  • U woonde maar een deel van het jaar in Nederland en u kreeg loon of een uitkering.