Aangifte inkomstenbelasting

Pagina in bewerking

  • U heeft een deel van het jaar inkomsten/uitkering genoten;
  • U ontvangt alleen AOW zonder of met een klein pensioen;
  • U heeft hoge specifieke ziektekosten gehad;
  • U heeft extra woonlasten (hypotheekrente, notariskosten, afsluitprovisie);
  • U heeft recht op heffingskortingen;
  • U heeft studiekosten boven de € 250,–