Inkomensafhankelijke combinatiekorting

U kunt als ouder de combinatiekorting krijgen als u werkt en uw kind jonger is dan 12 jaar. Verder hangt de korting af van uw inkomen. De Belastingdienst beoordeelt of u de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt krijgen.

Voorwaarden combinatiekorting

Om de inkomensafhankelijke combinatiekorting te kunnen krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Van belang daarbij is:

  • uw inkomen uit werk (arbeidsinkomen). Heeft u geen arbeidsinkomen of geen recht op zelfstandigenaftrek, dan krijgt u deze korting niet;
  • de leeftijd van uw jongste kind dat op uw adres ingeschreven staat;
  • hoe lang dit kind op uw adres ingeschreven staat;
  • of u wel of geen fiscaal partner hebt.

Lees meer over de voorwaarden en bedragen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting op de website van de Belastingdienst.

Co-ouder en combinatiekorting

Bent u co-ouder, werkt u en staat uw kind ingeschreven bij de andere ouder? Dan kunt u toch in aanmerking komen voor de combinatiekorting. Uw kind moet dan ten minste 3 hele dagen per week bij u wonen. En ten minste 3 hele dagen per week bij de andere ouder wonen.